CapNordic

Travel
Få styr på virksomhedens rejsebilag med CapNordic Travel.

CapNordic Travel gør det muligt at håndtere rejseudgifter tilknyttet et eller flere kreditkort. Hver transaktion på kreditkortet identificeres unikt og kan håndteres som et separat bilag. Rejsebilaget sendes rundt til godkendelse via e-mail. På den måde får brugere direkte besked når de har rejsebilag som skal godkendes. Den 100 procent elektroniske behandling gør det nemt at opsætte statistikker over forbrug og konti.

CapNordic Travel fås både som et selvstændigt program og som en del af programmet CapNordic Workflow. Begge versioner er målrettet virksomheder af alle størrelser der har nationale som internationale rejseaktiviteter.CapNordic Travel Produktblad

Relaterede produkter:
CapNordic Workflow

CapNordic Workflow rejseafregningsmodul

CapNordic Exchange Gateway