CapNordic

Exchange Gateway
CapNordic Exchange Gateway er et system fra CapNordic A/S, der kan håndtere udveksling af elektroniske fakturaer mellem to eller flere virksomheder.

Fakturaen overføres fra leverandøren i et af de understøttede formater ved hjælp af en Connector, der installeres hos leverandøren. Når den elektroniske faktura modtages hos kunden, aflæses data på fakturaerne ved hjælp af skabeloner, der sættes op i Gateway'en. Såfremt CapNordic Workflow anvendes kan fakturaen indlæses direkte heri.

Hele denne proces sker automatisk, og vil være transparent for brugerne af systemet. Processen er nøje overvåget af en række moniterings processer, og systemet er selv i stand til at håndtere fejl. Opstår en fejl, som hvis systemet f.eks. modtager en ukendt fil, behandler systemet fejlen, ved eksempelvis at sende filen videre som mail til økonomiafdelingen uden at den øvrige proces standses.

Sikkerheden er af største vigtighed, når det gælder håndteringen af fakturaer. Derfor krypteres de data, der bevæger sig mellem leverandør og kunde. Hver leverandør får desuden en krypteringsnøgle, så kun leverandørens fakturaer vil blive accepteret af systemet. Dette er endnu en sikkerhed for, at udefra kommende på ingen måde vil kunne sende fakturaer til systemet.

CapNordic Exchange Gateway understøtter flere muligheder for overførsel af fakturaer mellem kunde og leverandør. Typisk bruges en ftp eller mail baseret løsning.

Ligesom med andre af CapNordics produkter, er det muligt selv at programmere direkte i CapNordic Exchange Gateway, ved brug af CapNordic Application Language (CAL). Det er derfor muligt at strømline produktet efter eget ønske og behov.CapNordic Exchange Gateway Produktblad


Relaterede produkter:
CapNordic Workflow

CapNordic Scan

CapNordic Documents